het-kantoor

HET KANTOOR

Na sinds 2004 als advocaat ingeschreven te staan bij de balie in Parijs en te hebben gewerkt bij vooraanstaande kantoren, heb ik in 2012 mijn eigen kantoor opgericht in Parijs.
Hier assisteer en representeer ik een clientèle bestaande uit particulieren, voornamelijk in de gebieden familierecht, strafrecht en schadevergoedingen voor lichamelijk letsel.

In 2017 een tweede kantoor opgericht in Den Haag in Nederland.
Ook in Nederland biedt het kantoor diensten aan van een Franstalige advocaat die kan interveniëren voor de Franse rechtbanken voor Fransen die wonen in Nederland, Nederlands-Frans gemengde koppels of Nederlanders die juridische vragen hebben met betrekking tot Frankrijk of een geschil in Frankrijk….

Ik kan u ook in Nederland ontvangen en uw dossiers begeleiden voor de Franse rechtbanken.

Het Kantoor is er op gesteld om een persoonlijke service op maat aan te bieden aan iedere klant, met eerbied voor vertrouwelijkheid en transparantie.

Bereikbaar per e-mail en per telefoon, beloof ik mijn klanten zo snel mogelijk te voorzien van een reactie en hen alle noodzakelijke aandacht en gehoor te bieden, om ervoor te zorgen dat hun vragen of ontstane problemen snel en efficiënt worden behandeld.

Deze belofte is des te meer belangrijker in het geval van huiselijke geschillen, die nogal angstwekkende omstandigheden onthullen voor klanten.

Ik kan u ontvangen en bijstaan in het Engels.

MIJN LOOPBAAN

 • Certificaat van Bekwaamheid voor het beroep van advocaat, 2002
 • Afgestudeerd aan het Europacollege (Master gemeenschappelijk recht), Brugge, 2000
 • Meester in de rechten, Straatsburg, 1999
 • Certificaat voor English Legal Studies, Leicester, 1998
 • Advocaat-medewerker bij advocatenkantoor VIGO (2009-2012)
 • Advocaat-medewerker bij kantoor STASI & ASSOCIES (2004-2009)
 • Consultant internationaal humanitair recht en bestuurster van het Programma voor het in kaart brengen van het conflict in Sierra Leone voor de NGO No Peace Without Justice, 2003
 • Lid van de gerechtelijke actiegroep van de Internationale Federatie voor de Mensenrechten
 • Ingeschreven op de lijsten van adviseurs bij het Internationaal Strafhof en het Libanontribunaal
vakgebieden

VAKGEBIEDEN

FAMILIERECHT, PERSOONSRECHT EN ERFGOEDRECHT
Het kantoor behandelt alle familie gerelateerde vraagstukken:
 • Stelsel van de huwelijkse voorwaarden, scheiding, uit elkaar gaan van een niet getrouwd koppel, samenlevingscontracten, geregistreerd partnerschap, verdeling van huwelijksgoederen, alimentatie
 • Ouderlijk gezag en omstandigheden gerelateerd aan het organiseren van het leven van kinderen met gescheiden ouders, alimentatie, afstamming, adoptie
INTERNATIONALE FAMILIES, EXPATS, INTERNATIONAAL RECHT

Het kantoor specialiseert zich vooral en bemiddelt regelmatig in vraagstukken van internationale omvang betreffende expats of gemengde koppels.
Wanneer men geconfronteerd wordt met een scheiding, rijzen meerdere vragen bij bevoegde instanties over toepasbare reglementen (vragen over internationaal privaatrecht) en de beste procedurele keuze:  Ik woon in het buitenland kan ik scheiden in Frankrijk?

In een vroeg stadium zijn de gevolgen van een vertrek uit het vaderland met betrekking tot het gezin (op het gebied van de huwelijkse voorwaarden, de nalatenschap…) de bron van het stellen van vragen waarop het Kantoor antwoord kan geven.

STRAFRECHT

Het Kantoor heeft een lange ervaring op het gebied van strafrecht ontwikkeld, zowel als strafrechtelijk verdediger als aan de kant van de slachtoffers, ongeacht de oorzaak van het type strafbaar feit.
Op die manier kan ik u op maat bijstaan bij alle rechtsmachten in strafzaken, overal in Frankrijk.
Daarnaast ben ik ingeschreven op de lijsten van adviseurs bij het Internationaal Strafhof en het Libanontribunaal.

SCHADEVERGOEDINGEN VOOR LICHAMELIJK LETSEL

Slachtoffer van een auto-ongeluk, van een ongeluk door een medische fout of van een geheel ander ongeluk waarvoor een derde verantwoordelijk is: ik kan u begeleiden in het vaststellen van de (wettelijke of strafrechtelijke) aansprakelijkheid van de veroorzaker van de schade en in het bepalen en laten gelden van uw rechten in het kader van een proces tot schadeloosstelling, zowel tegenover verzekeraars, voor regionale commissies die gaan over de schadeloosstelling bij medische ongelukken, iatrogene aandoeningen en ziekenhuisinfecties of in het kader van een rechterlijke procedure.
Het Kantoor beschikt over een netwerk van medische specialisten die als bemiddelaar kunnen optreden bij dossiers passend bij medische expertiserapporten.

MENSENRECHTEN - PRO BONO

Ik besteed een groot deel van mijn uitoefening van juridische hulp aan NGO’s die opkomen voor de mensenrechten en pro-bono aan slachtoffers van ernstige schendingen van de mensenrechten.
Ook bemiddel ik in het bijzonder voor de Internationale Federatie voor de Mensenrechten, vooral in Ivoorkust.
Het honorarium wordt vrijwillig vastgesteld door de advocaat in overeenstemming met haar klant, vooral naarmate de moeilijkheid en de verwachte duur van de zaak.

fees

HONORARIUM

Het honorarium wordt door de advocaat in overeenstemming met haar klant vastgesteld, vooral naarmate de moeilijkheid en de verwachte duur van de zaak.

ER ZIJN DRIE VORMEN VAN BEMIDDELING:

Ibemiddeling Per Uur

Bemiddeling per uur volgens een uurtarief tussen € 180,- à € 240,- excl. BTW.

Voor een vast bedrag

Een overeengekomen honorarium met de mogelijkheid in delen te betalen.

Bij uitkomst

Een lager overeengekomen honorarium, aangevuld met een extra percentage van het afgesproken honorarium bij een positieve uitkomst.

De facturatie is transparant en indien de klant dit wenst, aangevuld met een gedetailleerde lijst met werkzaamheden.
Het eerste gesprek wordt gefactureerd als een consult als deze geen mogelijkheid biedt tot opening van een dossier.

publicaties

CONTACT

ik kan antwoorden op uw dringende vragen via een online consult of per telefoon.


  De uit dit formulier verkregen informatie worden verwerkt in een computerbestand van Catherine Gambette met als doel het samenstellen en beheren van een adressenbestand, te gebruiken voor informatieve doeleinden of externe communicatie.
  Deze data zullen worden bewaard zolang als nodig is voor het informatieproces of externe communicatie.
  Volgens de wet VGA (voormalig Wbp), heeft u ten alle tijde toegang tot uw gegevens en kunt u deze gegevens laten wijzigen door een email te sturen naar gambette@gambette-avocat.fr