FAMILIERECHT, PERSOONSRECHT EN ERFGOEDRECHT
Het kantoor behandelt alle familie gerelateerde vraagstukken:
  • Stelsel van de huwelijkse voorwaarden, scheiding, uit elkaar gaan van een niet getrouwd koppel, samenlevingscontracten, geregistreerd partnerschap, verdeling van huwelijksgoederen, alimentatie
  • Ouderlijk gezag en omstandigheden gerelateerd aan het organiseren van het leven van kinderen met gescheiden ouders, alimentatie, afstamming, adoptie
INTERNATIONALE FAMILIES, EXPATS, INTERNATIONAAL RECHT

Het kantoor specialiseert zich vooral en bemiddelt regelmatig in vraagstukken van internationale omvang betreffende expats of gemengde koppels.
Wanneer men geconfronteerd wordt met een scheiding, rijzen meerdere vragen bij bevoegde instanties over toepasbare reglementen (vragen over internationaal privaatrecht) en de beste procedurele keuze:  Ik woon in het buitenland kan ik scheiden in Frankrijk?

In een vroeg stadium zijn de gevolgen van een vertrek uit het vaderland met betrekking tot het gezin (op het gebied van de huwelijkse voorwaarden, de nalatenschap…) de bron van het stellen van vragen waarop het Kantoor antwoord kan geven.

STRAFRECHT

Het Kantoor heeft een lange ervaring op het gebied van strafrecht ontwikkeld, zowel als strafrechtelijk verdediger als aan de kant van de slachtoffers, ongeacht de oorzaak van het type strafbaar feit.
Op die manier kan ik u op maat bijstaan bij alle rechtsmachten in strafzaken, overal in Frankrijk.
Daarnaast ben ik ingeschreven op de lijsten van adviseurs bij het Internationaal Strafhof en het Libanontribunaal.

SCHADEVERGOEDINGEN VOOR LICHAMELIJK LETSEL

Slachtoffer van een auto-ongeluk, van een ongeluk door een medische fout of van een geheel ander ongeluk waarvoor een derde verantwoordelijk is: ik kan u begeleiden in het vaststellen van de (wettelijke of strafrechtelijke) aansprakelijkheid van de veroorzaker van de schade en in het bepalen en laten gelden van uw rechten in het kader van een proces tot schadeloosstelling, zowel tegenover verzekeraars, voor regionale commissies die gaan over de schadeloosstelling bij medische ongelukken, iatrogene aandoeningen en ziekenhuisinfecties of in het kader van een rechterlijke procedure.
Het Kantoor beschikt over een netwerk van medische specialisten die als bemiddelaar kunnen optreden bij dossiers passend bij medische expertiserapporten.

MENSENRECHTEN - PRO BONO

Ik besteed een groot deel van mijn uitoefening van juridische hulp aan NGO’s die opkomen voor de mensenrechten en pro-bono aan slachtoffers van ernstige schendingen van de mensenrechten.
Ook bemiddel ik in het bijzonder voor de Internationale Federatie voor de Mensenrechten, vooral in Ivoorkust.
Het honorarium wordt vrijwillig vastgesteld door de advocaat in overeenstemming met haar klant, vooral naarmate de moeilijkheid en de verwachte duur van de zaak.